Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel

9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade ingetts av en ledamot (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000101/2015) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy