Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles

10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de nordvestlige farvande (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om revision af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: ITRE

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik