Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel

10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 2015/35 seoses regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisega kindlustus- ja edasikindlustusandjate hoitavate mitmete varaklasside puhul (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 6. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 13. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 12. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 12. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus millega vaadatakse läbi elektri- ja soojusenergia eraldi tootmise tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL kohaldamisel ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2011/877/EL (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 12. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika