Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles

10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/35 al Comisiei în ceea ce privește dispoziţiile referitoare la calcularea cerințelor de capital pentru mai multe categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 6 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisei de revizuire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: ITRE

Aviz juridic - Politica de confidențialitate