Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. oktober 2015 - Bruselj

10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/35 v zvezi z izračunom zahtevanega solventnostnega kapitala za več kategorij sredstev, ki jih imajo v posesti zavarovalnice in pozavarovalnice (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 6. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o pregledu harmoniziranih referenčnih vrednosti izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2011/877/EU (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ITRE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov