Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel

11. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

- ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
valiokunnat: BUDG, ECON
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)

- ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
valiokunnat: BUDG, ECON
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)

Muutos asian käsittelyssä

Suositus neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 27 päivänä syyskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla, sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehtyyn toiseen pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen – (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö