Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis

11. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
komitetai: BUDG, ECON
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 2 11)

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
komitetai: BUDG, ECON
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 2 11)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo dėl Europos Bendrijų teisingumo teismo jurisdikcijos preliminariais nutarimais aiškinti Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE

Teisinė informacija - Privatumo politika