Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel

11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

- Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
commissies: BUDG, ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11.2.2015)

- Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
commissies: BUDG, ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11.2.2015)

Wijziging aanwijzing

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en het tweede protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen - (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
verwezen naar ten principale: LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid