Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles

11. Decizii privind anumite documente

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

- Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
comisii: BUDG, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.02.2015)

- Desemnarea directorului executiv al FEIS (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
comisii: BUDG, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.2.2015)

Modificarea sesizării

Recomandare de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și la al doilea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene – (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
retrimis fond: LIBE

Aviz juridic - Politica de confidențialitate