Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. oktober 2015 - Bruselj

11. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

- Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
odbori: BUDG, ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

- Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
odbori: BUDG, ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

Sprememba zaprosila

Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti – (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
posredovano pristojni LIBE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov