Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. října 2015 - Brusel

12. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého říjnového plenárního zasedání (PE 569.962/PDOJ) (článek 152 jednacího řádu):

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl tyto změny:

- rozprava o prohlášeních Rady a Komise o důsledcích rozsudku ESD, kterým se ruší platnost rozhodnutí o režimu „bezpečného přístavu“ v USA bude zařazena v 19:30 po skončení hlasování jako první bod večerního pořadu jednání;

- dvě zprávy výborů ECON a BUDG o kandidátech navržených řídícím výborem FEIS na funkce výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele FEIS budou zařazeny do hlasování;

- denní zasedání bude prodlouženo až do 23:00.

Parlament schválil tyto návrhy.

°
° ° °

Předseda oznámil, že výbor JURI schválil zprávu o žádosti, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity, kterou předkládá Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015).

Zpráva bude v souladu s čl. 9 odst. 8 jednacího řádu zařazena do dnešního hlasování.

°
° ° °

Žádost skupiny PPE, aby byl na závěr rozpravy o důsledcích rozsudku ESD, kterým se ruší platnost rozhodnutí o režimu „bezpečného přístavu“ v USA, předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo na třetím říjnovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Monika Hohlmeier ve prospěch žádosti a Birgit Sippel proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (177 pro, 208 proti, 5 zdržení se).

°
° ° °

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Turecku – masakr civilistů během demonstrace na podporu míru.

Vystoupil Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí