Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis

12. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis antrosios spalio mėn. sesijos plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 569.962/PDOJ) (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis).

Pirmininkas, suderinęs su frakcijomis, pasiūlė šiuos pakeitimus:

– 19.30 val. į pirmą po balsavimo darbotvarkės punktą įtraukti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų „Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės“;

– į balsuoti skirtą laiką įtraukti du ECON ir BUDG komitetų pranešimus dėl ESIF Valdančiosios tarybos pasiūlytų kandidatų į ESIF vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigas;

– pratęsti plenarinį posėdį iki 23.00 val.

Parlamentas prtarė šiems pasiūlymams.

°
° ° °

Pirmininkas pranešė, kad JURI komitetas patvirtino Tadeusz Zwiefka pranešimą dėl prašymo atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą (A8-0291/2015).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 8 dalį dėl šio pranešimo bus balsuojama šiandien per balsuoti skirtą laiką.

°
° ° °

PPE frakcija pateikė prašymą baigti diskusijas tema „Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės“ pateikiant pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl kurio būtų balsuojama per trečiąją spalio mėn. sesiją.

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu (pagrindė šį prašymą), Monika Hohlmeier (pritarė prašymui) ir Birgit Sippel (nepritarė prašymui).

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (177 balsavo už, 208 – prieš, 5 susilaikė) atmetė prašymą.

°
° ° °

GUE/NGL frakcija pateikė prašymą įtraukti į darbotvarkę diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo „Padėtis Turkijoje: civilių gyventojų žudynės per taikią demonstraciją“.

Kalbėjo Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, kuris pagrindė šį prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika