Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - Brisele

12. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2015. gada oktobra II sesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 569.962/PDOJ) (Reglamenta 152. pants).

Ar politisko grupu piekrišanu sēdes vadītājs ierosināja šādus grozījumus:

- debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par sekām Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, ar kuru ASV lēmums par drošības zonu tika atzīts par nederīgu, pārcelt uz plkst. 19.30, kas līdz ar to darba kārtībā būtu pirmais punkts pēc balsošanas;

- balsošanas laikā iekļaut divus ECON un BUDG komiteju ziņojumus par ESIF valdes ierosinātajiem kandidātiem ESIF rīkotājdirektora un viņa vietnieka amatiem;

- sēdes norises laiku pagarināt līdz plkst. 23.00.

Parlaments piekrita šiem ierosinājumiem.

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja, ka JURI komiteja ir pieņēmusi Tadeusz Zwiefka ziņojumu par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti (A8-0291/2015).

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 8. punktu par šo ziņojumu balsos šīs dienas balsošanas laikā.

°
° ° °

PPE grupas pieprasījums slēgt debates par sekām Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, ar kuru ASV lēmums par drošības zonu tika atzīts par nederīgu, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumu, par kuru plānots balsot oktobra III sesijā.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, lai pamatotu šo pieprasījumu, Monika Hohlmeier, lai to atbalstītu, un Birgit Sippel, lai iebilstu pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (177 par, 208 pret, 5 atturas).

°
° ° °

GUE/NGL grupas pieprasījums darba kārtībā iekļaut debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par stāvokli Turcijā – civiliedzīvotāju slaktiņš miera atbalsta manifestācijas laikā.

Uzstājās Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika