Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles

12. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi pentru perioada de sesiune octombrie II (PE 569.962/PDOJ) a fost distribuit (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

De comun acord cu grupurile politice, Președintele a propus următoarele modificări:

- o dezbatere privind declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Consecințe ale hotărârii Curții Europene de Justiție de invalidare a deciziei privind „sfera de siguranță” a SUA” va fi adăugată la 19.30, ca prim punct pe ordinea de zi după votare;

- două rapoarte ale comisiilor ECON și BUDG referitoare la candidații propuși de Comitetul director al FEIS pentru posturile de director executiv și director executiv adjunct al FEIS vor fi supuse votului;

- ședința va fi prelungită până la ora 23.00.

Parlamentul a fost de acord cu aceste propuneri.

°
° ° °

Președintele a anunțat că JURI a adoptat raportul lui Tadeusz Zwiefka referitor la Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Béla Kovács (A8-0291/2015).

În conformitate cu articolul 9 alineatul (8) din Regulamentul de procedură, acest raport va fi supus la vot astăzi.

°
° ° °

Cerere a Grupului PPE care a vizat închiderea dezbaterii privind „Consecințe ale hotărârii Curții Europene de Justiție de invalidare a deciziei privind „sfera de siguranță” a SUA” prin depunerea unei propuneri de rezoluție care ar urma să fie votată în perioada de sesiune octombrie III.

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, Monika Hohlmeier, în favoarea cererii, și Birgit Sippel, împotriva cererii.

Cu VE (177 pentru, 208 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Cererea Grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o dezbatere privind declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la „Situația din Turcia - masacrarea civililor în timpul unei demonstrații pentru pace”.

A intervenit Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate