Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel

13. Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. lokakuuta 2015 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. lokakuuta 2015 pidettävän kokouksen valmistelu (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bas Belder, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tim Aker, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Gianluca Buonanno istuntosaliin pääsystä ja seuraamuksesta, joka hänelle on annettu tiedoksi työjärjestyksen 166 ja 167 kohdan mukaisesti (puhemies vahvisti, että seuraamusta sovelletaan seuraavasta maanantaista alkaen), Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, ja Dimitrios Papadimoulis.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi ja David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom "sinisen kortin" kysymyksiin sovellettavasta menettelystä (puhemies palautti mieliin voimassa olevat määräykset), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri ja Iliana Iotova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Pervenche Berès.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö