Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis

13. Pasirengimas 2015 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas 2015 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bas Belder), Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini) ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Gianluca Buonanno dėl patekimo į plenarinių posėdžių salę ir drausminę nuobaudą, apie kurią jam buvo pranešta pagal Darbo tvarkos taisyklių 166 ir 167 straipsnius (Pirmininkas patvirtino, kad nuobauda bus taikoma nuo kito pirmadienio), Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Alain Lamassoure (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Maria João Rodrigues (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker), Bernd Lucke, Pavel Telička (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi) ir Dimitrios Papadimoulis.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė István Ujhelyi ir David Coburn), Tanja Fajon, Paulo Rangel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Enrique Guerrero Salom dėl procedūros, taikomos mėlynosios kortelės klausimams (Pirmininkas priminė galiojančias nuostatas), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kristina Winberg), Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri ir Iliana Iotova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Pervenche Berès.

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika