Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles

13. Pregătirea reuniunii Consiliului European (15-16 octombrie 2015) (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European (15-16 octombrie 2015) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bas Belder, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Gianluca Buonanno, cu privire la accesul în hemiciclu și sancțiunea disciplinară care i-a fost comunicată în conformitate cu articolele 166 și 167 din Regulamentul de procedură (Președintele a confirmat că sancțiunea se va aplica începând de lunea viitoare) Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Alain Lamassoure, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, și Dimitrios Papadimoulis.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi și David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, cu privire la procedura aplicabilă întrebărilor adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” (Președintele a remintit dispozițiile în vigoare), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri și Iliana Iotova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Pervenche Berès.

A intervenit Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate