Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel

13. Príprava zasadnutia Európskej rady (15. – 16. októbra 2015) (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady (15. – 16. októbra 2015) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bas Belder, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Gianluca Buonanno k vstupu do rokovacej sály a disciplinárnej sankcii, ktorá mu bola oznámená v súlade s článkami 166 a 167 rokovacieho poriadku (predsedajúci potvrdil, že sankcia bude platiť od nasledujúceho pondelka) Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Alain Lamassoure, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, a Dimitrios Papadimoulis.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili István Ujhelyi a David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom k postupu vzťahujúcemu sa na otázky položené zdvihnutím modrej karty (predsedajúci upozornil na platné ustanovenia), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri a Iliana Iotova.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Pervenche Berès.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia