Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2112(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0275/2015

Внесени текстове :

A8-0275/2015

Разисквания :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Гласувания :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0359

Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел

14. Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (разискване)
CRE

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата [2015/2112(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Dubravka Šuica (докладчик по становището на комисията AFET), Davor Ivo Stier (докладчик по становището на комисията DEVE), Seán Kelly (докладчик по становището на комисията ITRE), Bas Eickhout (докладчик по становището на комисията TRAN), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, и Matthias Groote, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Ian Duncan, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos и Claude Turmes.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Gilles Pargneaux.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15.8 от протокола от 14.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност