Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2112(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0275/2015

Indgivne tekster :

A8-0275/2015

Forhandlinger :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Afstemninger :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0359

Protokol
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles

14. På vej til en ny international klimaaftale i Paris (forhandling)
CRE

Betænkning om "På vej til en ny international klimaaftale i Paris" [2015/2112(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Dubravka Šuica (ordfører for udtalelse fra AFET), Davor Ivo Stier (ordfører for udtalelse fra DEVE), Seán Kelly (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Bas Eickhout (ordfører for udtalelse fra TRAN), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, og Matthias Groote for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Ian Duncan for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc og José Inácio Faria.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos og Claude Turmes.

Talere: Miguel Arias Cañete og Gilles Pargneaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 15.8 i protokollen af 14.10.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik