Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2112(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0275/2015

Esitatud tekstid :

A8-0275/2015

Arutelud :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Hääletused :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0359

Protokoll
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel

14. Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (arutelu)
CRE

Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis [2015/2112(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dubravka Šuica (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Davor Ivo Stier (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Seán Kelly (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Bas Eickhout (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, ja Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc ja José Inácio Faria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos ja Claude Turmes.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Gilles Pargneaux.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.10.2015 protokollipunkt 15.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika