Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2112(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0275/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0275/2015

Keskustelut :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Äänestykset :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0359

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel

14. Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (keskustelu)
CRE

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta [2015/2112(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Davor Ivo Stier (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Seán Kelly (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bas Eickhout (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta ja Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Ian Duncan ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc ja José Inácio Faria.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos ja Claude Turmes.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Gilles Pargneaux.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.10.2015, kohta 15.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö