Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2112(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0275/2015

Ingediende teksten :

A8-0275/2015

Debatten :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Stemmingen :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0359

Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel

14. Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (debat)
CRE

Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs [2015/2112(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Davor Ivo Stier (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Seán Kelly (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Bas Eickhout (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, en Matthias Groote, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc en José Inácio Faria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos en Claude Turmes.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Gilles Pargneaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15.8 van de notulen van 14.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid