Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2112(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0275/2015

Teksty złożone :

A8-0275/2015

Debaty :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Głosowanie :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0359

Protokół
Środa, 14 października 2015 r. - Bruksela

14. Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu (debata)
CRE

Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu [2015/2112(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Dubravka Šuica (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Davor Ivo Stier (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Seán Kelly (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Bas Eickhout (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE i Matthias Groote w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ian Duncan w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc i José Inácio Faria.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos i Claude Turmes.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Gilles Pargneaux.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.8 protokołu z dnia 14.10.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności