Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2112(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0275/2015

Texte depuse :

A8-0275/2015

Dezbateri :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Voturi :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0359

Proces-verbal
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles

14. Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (dezbatere)
CRE

Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice [2015/2112(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Dubravka Šuica (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Davor Ivo Stier (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Seán Kelly (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Bas Eickhout (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, și Matthias Groote, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos și Claude Turmes.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Gilles Pargneaux.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15.8 al PV din 14.10.2015.

Notă juridică - Politica de confidențialitate