Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2112(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0275/2015

Predkladané texty :

A8-0275/2015

Rozpravy :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0359

Zápisnica
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel

14. Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (rozprava)
CRE

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži [2015/2112(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Davor Ivo Stier (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Seán Kelly (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Bas Eickhout (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE a Matthias Groote v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ian Duncan v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos a Claude Turmes.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Gilles Pargneaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 15.8 zápisnice zo dňa 14.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia