Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2112(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0275/2015

Ingivna texter :

A8-0275/2015

Debatter :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Omröstningar :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0359

Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel

14. Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (debatt)
CRE

Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris [2015/2112(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Dubravka Šuica (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Davor Ivo Stier (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Seán Kelly (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Bas Eickhout (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, och Matthias Groote för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Ian Duncan för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc och José Inácio Faria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos och Claude Turmes.

Talare: Miguel Arias Cañete och Gilles Pargneaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.8 i protokollet av den 14.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy