Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0807(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0287/2015

Ingediende teksten :

A8-0287/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/10/2015 - 15.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0352

Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel

15.1. Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Besluit 2008/633/JBZ over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0352)

Juridische mededeling - Privacybeleid