Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2253(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0290/2015

Ingediende teksten :

A8-0290/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/10/2015 - 15.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0354

Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel

15.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0354)

Juridische mededeling - Privacybeleid