Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2044(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0291/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0291/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/10/2015 - 15.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0356

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες

15.5. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács [2014/2044(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0356)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου