Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0292/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0357

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες

15.7. Διορισμός του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ *** (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Jean Arthuis και Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)
(Μυστική ψηφοφορία)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτηµα 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0358)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου