Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 14., Szerda - Brüsszel

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

15. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


15.1. A terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol vízuminformációs rendszerhez (VIS) való hozzáférése betekintés céljából * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0352)


15.2. 6/2015 sz. költségvetés-módosítási tervezet: Saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 6/2015 sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0353)


15.3. Javaslat a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0354)


15.4. 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet: A menekültválság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések a migrációra vonatkozó európai menetrend keretében (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0355)


15.5. Kovács Béla parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés a Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2014/2044(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0356)


15.6. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezése *** (szavazás)

Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezésére vonatkozó javaslatról [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
(titkos szavazás)

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (1. melléklet)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0357)


15.7. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése *** (szavazás)

Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap helyettes ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezésére vonatkozó javaslatról [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)
(titkos szavazás)

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2. melléklet)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0358)


15.8. A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé (szavazás)

A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé [2015/2112(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0359)

Felszólalások

Anne-Marie Mineur szóbeli módosítást javasolt a (80) bekezdést követően, melyet elfogadnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat