Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

15. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


15.1. Valstybių narių ir Europolo prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatoma Sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais taikymo pradžios data, projekto [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0352).


15.2. Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektas. Nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondas, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projekto, nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0353).


15.3. Lankstumo priemonės mobilizavimas Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktu [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0354).


15.4. Bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektas. Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projekto „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“ [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0355).


15.5. Prašymas atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą [2014/2044(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0356).


15.6. Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas *** (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimo [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Jean Arthuis ir Roberto Gualtieri (A8-0292/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)
(Slaptas balsavimas)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0357).


15.7. Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas *** (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Jean Arthuis ir Roberto Gualtieri (A8-0293/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)
(Slaptas balsavimas)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0358).


15.8. Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (balsavimas)

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje [2015/2112(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0359).

Kalbėjo:

Anne-Marie Mineur pateikė žodinį pakeitimą po 80 dalies, kuris buvo priimtas.

Teisinė informacija - Privatumo politika