Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 października 2015 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

15. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


15.1. Dostęp państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady dotyczącej wyznaczenia terminu wejścia w życie decyzji 2008/633/WSiSW w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0352)


15.2. Projekt budżetu korygującego nr 6/2015 - Zasoby własne - fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2015 na rok 2015: zasoby własne - fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0353)


15.3. Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0354)


15.4. Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0355)


15.5. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Béli Kovácsa

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa [2014/2044(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0356)


15.6. Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS *** (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego powołania dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)
(głosowanie tajne)

Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (Załącznik 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0357)


15.7. Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS *** (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego powołania zastępcy dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)
(głosowanie tajne)

Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (Załącznik 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0358)


15.8. Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu (głosowanie)

Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu [2015/2112(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0359)

Wystąpienia

Anne-Marie Mineur zaproponowała poprawkę ustną po ust. 80, która została dopuszczona.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności