Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. oktober 2015 - Bruselj

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

15. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


15.1. Dostop držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o določitvi datuma začetka učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0352)


15.2. Predlog spremembe proračuna št. 6/2015: lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2015 za proračunsko leto 2015, lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0353)


15.3. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za nujne proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0354)


15.4. Predlog spremembe proračuna št. 7/2015: Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2015 za proračunsko leto 2015, Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0355)


15.5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Béli Kovácsu [2014/2044(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0356)


15.6. Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe *** (glasovanje)

Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Jean Arthuis in Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)
(tajno glasovanje)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (Priloga 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0357)


15.7. Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe *** (glasovanje)

Poročilo o predlogu za imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Jean Arthuis in Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)
(tajno glasovanje)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (Priloga 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0358)


15.8. Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (glasovanje)

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu [2015/2112(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0359)

Govorili so

Anne-Marie Mineur je vložila ustni predlog spremembe po odstavku 80, ki je bil upoštevan.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov