Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles

17. Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli og Heinz K. Becker.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Nicola Caputo.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik