Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel

17. USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärjed (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärjed (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli ja Heinz K. Becker.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika