Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 października 2015 r. - Bruksela

17. Konsekwencje orzeczenia ETS unieważniającego decyzję w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych do USA (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Konsekwencje orzeczenia ETS unieważniającego decyzję w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych do USA (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli i Heinz K. Becker.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności