Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel

17. Dôsledky rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým sa ruší rozhodnutie o bezpečnom prístave v USA (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dôsledky rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým sa ruší rozhodnutie o bezpečnom prístave v USA (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli a Heinz K. Becker.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia