Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel

17. Konsekvenser av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Safe Harbour-beslutet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Konsekvenser av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Safe Harbour-beslutet (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli och Heinz K. Becker.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy