Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. října 2015 - Brusel

18. Situace na Ukrajině (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Ukrajině (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Louis Aliot za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki a Urmas Paet.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina a Bogusław Liberadzki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó a Notis Marias.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí