Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles

18. Situationen i Ukraine (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Ukraine (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Louis Aliot for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki og Urmas Paet.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina og Bogusław Liberadzki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó og Notis Marias.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik