Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel

18. Situationen i Ukraina (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Louis Aliot för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki och Urmas Paet.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy