Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2848(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000101/2015

Внесени текстове :

O-000101/2015 (B8-0765/2015)

Разисквания :

PV 14/10/2015 - 19
CRE 14/10/2015 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел

19. Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000101/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Антисемитизмът, ислямофобията и изказванията, подбуждащи към омраза в Европа (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Afzal Khan, Gerard Batten, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Илхан Кючюк, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, по личен въпрос във връзка с изказването на предходния оратор, Arne Gericke, Marek Jurek и Patricija Šulin.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност