Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2848(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000101/2015

Ingediende teksten :

O-000101/2015 (B8-0765/2015)

Debatten :

PV 14/10/2015 - 19
CRE 14/10/2015 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel

19. Antisemitisme, islamofobie en haatzaaiende taal in Europa (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000101/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Antisemitisme, islamofobie en haatzaaiende taal in Europa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Afzal Khan, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van de vorige spreker, Arne Gericke, Marek Jurek en Patricija Šulin.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid