Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2848(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000101/2015

Ingivna texter :

O-000101/2015 (B8-0765/2015)

Debatter :

PV 14/10/2015 - 19
CRE 14/10/2015 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel

19. Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000101/2015) från Claude Moraes, för LIBE- utskottet, till kommissionen: Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Afzal Khan, Gerard Batten för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av Korwin-Mikkes inlägg, Arne Gericke, Marek Jurek och Patricija Šulin.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy