Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel

21. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins och Michaela Šojdrová.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy