Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Проверка на пълномощията
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Внесени документи
 8.Трансфер на бюджетни кредити
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Решения относно някои документи
 12.Ред на работа
 13.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (15 - 16 октомври 2015 г.) (разискване)
 14.Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (разискване)
 15.Време за гласуване
  15.1.Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  15.2.Проект на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  15.3.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  15.4.Проект на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 година - Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията (гласуване)
  15.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Бела Ковач
  15.6.Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ *** (гласуване)
  15.7.Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ *** (гласуване)
  15.8.Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (гласуване)
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за невалидно на решението на САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот (разискване)
 18.Положението в Украйна (разискване)
 19.Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Обяснениe на вот
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.График на следващите заседания
 24.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ
 Приложение 2 - Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ
Протокол (211 kb)  Списък на присъствалите (59 kb)  Приложение 1 (7 kb)  Приложение 2 (7 kb)
 
Протокол (246 kb)  Списък на присъствалите (36 kb)  Резултати от различните гласувания (27 kb)  Поименни гласувания (40 kb)
 
Протокол (302 kb)  Списък на присъствалите (70 kb)  Резултати от различните гласувания (516 kb)  Поименни гласувания (996 kb)
Правна информация - Политика за поверителност