Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 14. října 2015 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Přivítání
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 7.Předložení dokumentů
 8.Převody prostředků
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 12.Plán práce
 13.Příprava zasedání Evropské rady (15.–16. října 2015)
 14.Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (rozprava)
 15.Hlasování
  15.1.Konzultační přístup členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  15.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  15.3.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  15.4.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (hlasování)
  15.5.Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity
  15.6.Jmenování výkonného ředitele EFSI *** (hlasování)
  15.7.Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI *** (hlasování)
  15.8.Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (hlasování)
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 17.Důsledky rozsudku ESD, kterým se ruší platnost rozhodnutí o režimu „bezpečného přístavu“ v USA (rozprava)
 18.Situace na Ukrajině (rozprava)
 19.Antisemitismus, islamofobie a nenávistné verbální projevy v Evropě (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Vysvětlení hlasování
 22.Předání textů přijatých během zasedání
 23.Termíny příštích zasedání
 24.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 - Jmenování výkonného ředitele EFSI
 Příloha 2 - Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI
Zápis (187 kb) Prezenční listina (59 kb)    Jmenovitá hlasování (772 kb) Příloha 1 (7 kb) Příloha 2 (7 kb) 
 
Zápis (236 kb) Prezenční listina (36 kb) Výsledky hlasování (20 kb) Jmenovitá hlasování (39 kb)    
 
Zápis (280 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (476 kb) Jmenovitá hlasování (862 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí