Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Approbation du procès-verbal de la séance précédente
 4.Υποδοχή
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Μεταφορές πιστώσεων
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2015 (συζήτηση)
 14.Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (συζήτηση)
 15.Ώρα των ψηφοφοριών
  15.1.Πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  15.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015: ίδιοι πόροι - καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης για εξωτερική δράση- υπηρεσία του φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  15.3.Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  15.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015: Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (ψηφοφορία)
  15.5.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács
  15.6.Διορισμός Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ *** (ψηφοφορία)
  15.7.Διορισμός του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ *** (ψηφοφορία)
  15.8.Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (ψηφοφορία)
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 17.Συνέπειες της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με την οποία ακυρώνεται η απόφαση που αναγνωρίζει ως Ασφαλή Λιμένα τις ΗΠΑ (συζήτηση)
 18.Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 19.Αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία και ρητορική μίσους στην Ευρώπη (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Αιτιολογήσεις ψήφου
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (772 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (253 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (26 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (42 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (303 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (499 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (937 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου